Gyda thymor newydd ar droed, mae'r Ganolfan wedi cyhoeddi catalog newydd ar gyfer y flwyddyn 2014/15.

Mae'r catalog newydd yn cynnwys holl gynnyrch ac adnoddau y Ganolfan – gan gynnwys ein cynnyrch newydd, gwybodaeth am ein hadnoddau rhyngweithiol a digidol i gyd, yn osgystal â manylion a dyddiadau cyrsiau'r Cynllun Sabothol o fewn ein gwasanaethau hyfforddiant iaith mewn addysg.

Am y tro cyntaf hefyd, mae'r Ganolfan eleni wedi cynhyrchu calendr ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.  Bydd copiau o'n catalog a'r calendr yn cael eu dosbarthu i ysgolion ac athrawon drwy ein partneriaid yn ystod yr wythnosau nesaf.  Yn y cyfamser, mae croeso ichi gysylltu â ni yn y swyddfa er mwyn derbyn copi, neu gallwch lawrlwytho copi digidol o'r wefan.