Fel rhan o arlwy gwasnaethau hyfforddiant iaith mewn addysg Canolfan Peniarth, mae'r tim hyfforddiant iaith wedi bod yn cynnal cwrs Datblygiad Proffeisynol Parhaus (DPP) ar gyfer aelodaui NUT Cymru yn ysgolion cynradd Bigyn a Hanner Ffordd, Llanelli yn ddiweddar.

Mae'r ysgolion cynradd hyn yn ysgolion lle mae'r Gymraeg yn cael ei haddysgu fel ail-iaith i'r disgyblion, a nod yr hyfforddiant oedd i wella safon iaith yr athrawon drwy sesiynau gloywi iaith fin nos, er mwyn codi eu hyder wrth ddefnyddio'r Gymraeg yn y dosbarth.

Yn ogystal â rhedeg cyrsiau Cynllun Sabothol Cenedlaethol Iaith Gyrmraeg, mae'r Ganolfan yn gallu cynnig rhaglenni hyfforddiant iaith ar lefel genedlaethol sydd wedi eu teilwra yn arbennig at anghenion y cleientiaid, fel a wnaed ar gyfer NUT Cymru yn yr achos hyn.  Am fwy o wybodaeth am wasanaethau hyfforddiant iaith y Ganolfan gan gynnwys rhaglenni DPP ar gyfer y sector addysg, cysylltwch â ni ar hyfforddiantiaith@canolfanpeniarth.org .