Mae Canolfan Peniarth yn chwilio am diwtoriaid profiadol sy’n gallu darparu sesiynau hyfforddiant iaith Gymraeg ar bob lefel ac i amrediad o gynulleidfaoedd.

Gallai’r sesiynau hyn fod yn gyrsiau i ddechreuwyr yn y gweithle neu’n gyrsiau lefel uwch ar raglenni israddedig y brifysgol.

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig ac uchel eu cymhelliant sy’n dymuno cyfrannu’n achlysurol at waith cyffrous y Ganolfan. Mae profiad blaenorol yn hanfodol.

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch â ni ar ebost: ymholiadau@canolfanpeniarth.org