Athrawon a Chynorthwywyr:

Mrs. Angharad Williams, Miss Teleri Jones/ Mrs Sara Evans (cyfnod mamolaeth), Miss Catrin Jones

Mrs. Sioned Jones, Mrs Jasmine Taylor, Mrs Anne-Marie Thomas

 

Llyfrau darllen

Anfon adref ar brynhawn  Gwener
Mae’n bwysig dychwelyd y llyfrau i’r ysgol fore Llun.

Ffeiliau Mathemateg

Anfon adref ar brynhawn Gwener, Dychwelyd ar fore Llun. Blwyddyn 2 yn derbyn gwaith yn wythnosol, Blwyddyn 1-bob yn ail

Addysg Gorfforol – Dydd Mercher
Disgyblion i ddod i’r ysgol mewn tracwisg, crys llys a ‘thrainers’, gyda siorts mewn bag i newid ar gyfer y wers. Mae crysau llys ar gael i’w prynu o swyddfa’r ysgol – meintiau 3-4 oed, 5-6 oed, 7-8 oed, 9-10 oed, 11-12 oed.

Labelu dillad

Taer erfynir arnoch i labelu holl ddillad eich plentyn.

 

Screen Shot 2014-12-11 at 14.49.02          Screen Shot 2014-12-11 at 14.48.00          Screen Shot 2014-12-11 at 14.40.53