Athrawon a Chynorthwywyr:

Mrs. Kiri Thomas, Miss Manon James, Miss Catrin Jones. Miss Lora Phillips (CPA)

Mrs. Helen Wills, Mrs. Jasmine Taylor, Miss Lowri Angharad Jones

 

Llyfrau darllen

Anfon adref ar brynhawn  Gwener
Mae’n bwysig dychwelyd y llyfrau i’r ysgol fore Llun.

Ffeiliau Mathemateg

Anfon adref ar brynhawn Gwener, Dychwelyd ar fore Llun. Blwyddyn 2 yn derbyn gwaith yn wythnosol, Blwyddyn 1-bob yn ail

Addysg Gorfforol – Dydd Mercher
Disgyblion i ddod i’r ysgol mewn tracwisg, crys llys a ‘thrainers’, gyda siorts mewn bag i newid ar gyfer y wers. Mae crysau llys ar gael i’w prynu o swyddfa’r ysgol – meintiau 3-4 oed, 5-6 oed, 7-8 oed, 9-10 oed, 11-12 oed.

Labelu dillad

Taer erfynir arnoch i labelu holl ddillad eich plentyn.

 

Screen Shot 2014-12-11 at 14.49.02          Screen Shot 2014-12-11 at 14.48.00          Screen Shot 2014-12-11 at 14.40.53

 

Gweithgareddau Deri Drio Uned 1 a 2        w/c 20.4.20

Gwefannau Defnyddion ar gyfer disgyblion y Cyfnod Allweddol 2

S4C Clic Cyw (www.s4c.cymru/clic)

 

Cyw (cyw.cymru)

 

Pentre Bach 1 https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/pentrebach/preloader-pentrebach.html

 

Pentre Bach 2 https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2011-12/pentrebach2/cym/index.html

 

Twinkl (adnoddau dysgu) https://www.twinkl.co.uk/

 

Dysgu gyda Sam https://www.dysgugydasam.co.uk/adnoddau.html
Amser stori Atebol (YouTube)
Cyw-S4c (YouTube) www.youtube.com
Ribidirês http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2008-09/music/ribidres/ribidires.html
Rimbojam https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2008-09/music/rimbojam/rimbojam.html
Caneuon a rhigymau http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/music/ogd/index.html

 

Blwyddyn 1 a 2:

 

Ditectif Geiriau http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/ditectif-geiriau/

 

Hwb https://hwb.gov.wales/

 

BBC Cymru Dysgu https://www.bbc.co.uk/cymru/dysgu/