TROSOLWG THEMA HYDREF 2017

 

Athrawon a Chynorthwywyr:                       

Mrs. Siân Axford, Miss Lisa Ferraro, Miss Hedydd Wilson, Mr. Hedd Tudur,Screen Shot 2014-10-21 at 15.13.49

Mrs. Bethan Morgan, Miss Leah Evans, Mrs. Michelle Jenkins

Trefniadau Gwaith Cartref   :

Pwnc                                                   Dosbarthu                        Dychwelyd

Llyfrau darllen Cymraeg                 Dydd Gwener                      Dydd Mawrth

Llyfrau darllen Saesneg                 Dydd Llun                             Dydd Iau

Mathemateg                                     Dydd Gwener                       Dydd Mercher

Sillafu/Cymraeg                              Dydd Gwener                       Dydd Gwener

Sillafu/Saesneg                               Dydd Gwener                       Dydd Gwener

 

*Gosodir gwaith cartref Cymraeg a Saesneg bob yn ail wythnos, ond dosbarthir llyfrau darllen yn wythnosol.

Addysg Gorfforol – Dydd Mawrth
Cerdd/Recorder – Dydd Iau
Chwaraeon – Dydd Iau
Labelu dillad
Taer erfynir arnoch i labelu holl ddillad eich plentyn.