Athrawon a Chynorthwywyr:

Mrs. Elaine Edwards, Mrs. Catrin Jones, Mr. Marc Tiplady, Mr. Hedd Tudur,

Mrs. Llinos Jones, Miss Gwawr Waters, Miss Rhian Evans (cyfnod mamolaeth)

 

Trefniadaeth Gwaith CartrefScreen Shot 2014-10-21 at 15.13.49

Pwnc                                           Diwrnod gosod                         Diwrnod cyflwyno
Cymraeg                                          Dydd Mercher                                 Dydd Llun
Saesneg                                           Dydd Mercher                                  Dydd Llun
Mathemateg                                   Dydd Iau                                           Dydd Iau
Gwyddoniaeth/Pynciau sylfaen yn achlysurol

Mae’n bwysig darllen bob nos!

Addysg Gorfforol -Dydd Gwener
Chwaraeon -Dydd Gwener

 

Labelu dillad
Taer erfynir arnoch i labelu holl ddillad eich plentyn.

Screen Shot 2014-12-11 at 14.51.28          Screen Shot 2014-12-11 at 14.50.39          Screen Shot 2014-12-11 at 14.49.43

Screen Shot 2019-11-14 at 10.03.27 Holiadur Siarter Iaith

Holiadur Cynhadledd Bro Myrddin