cinio1

Cliciwch Yma

 

bwydlen1     bwydlen2

1 Mai 2019 / 1st May 2019

Neges ar ran Helen Bailey, Uwch-reolwr Arlwyo

O ganlyniad i’r ansicrwydd sy’n gysylltiedig â Brexit a’r cynhyrchion a fydd ar gael, mae’r Gwasanaeth Arlwyo i Ysgolion wedi gwneud trefniadau i gynyddu’r stoc o ran nwyddau sych. O ystyried hyn, bydd ychydig wythnosau o oedi cyn cyflwyno ein bwydlen newydd ar gyfer yr Haf a bydd y fwydlen bellach yn cael ei chyflwyno yn yr wythnos sy’n dechrau ar 3 Mehefin.

 Diolch ichi am eich cydweithrediad â’r mater uchod ac am eich cymorth parhaus mewn perthynas â’n Gwasanaeth Arlwyo i Ysgolion.

Message on behalf of Helen Bailey, Senior Catering Manager

As a result of the uncertainty associated with Brexit and the potential availability of produce, the School Catering Service have made arrangements to increase stock levels on dried products.  With this in mind, the implementation of our new summer menu will be delayed by a couple of weeks and will now be implemented as from w/c 3rd June.