Dec
22
Fri
Diwedd Tymor yr Hydref/End of Autumn term
Dec 22 all-day
Dec
23
Sat
Gwyliau Nadolig/Christmas Holidays
Dec 23 2017 – Jan 7 2018 all-day
Jan
8
Mon
Tymor y Gwanwyn yn cychwyn/Start of Autumn Term
Jan 8 all-day
Jan
19
Fri
Gwasanaeth Dosbarth Miss H. Wilson/Miss H. Wilson’s Class Assembly
Jan 19 @ 9:15 am – 9:45 am
Jan
20
Sat
Gala Nofio’r Urdd/Urdd Swimming Gala
Jan 20 all-day
Feb
2
Fri
Gwasanaeth dosbarth cofrestru Miss C.E.Jones Bl.1 a 2
Feb 2 @ 9:15 am – 9:45 am
Feb
9
Fri
Gwasanaeth Dosbarth Mrs. L. Ferraro Bl.3 a 4
Feb 9 @ 9:15 am – 9:45 am
Feb
19
Mon
Hanner Tymor/Half Term
Feb 19 – Feb 23 all-day
Feb
27
Tue
Cyfarfod Llywodraethwyr/Governors’ Meeting
Feb 27 @ 5:30 pm – 6:30 pm
Mar
1
Thu
Dydd Gŵyl Dewi/St. David’s Day
Mar 1 all-day

Disgyblion i wisgo gwisg draddodiadol/children to wear traditional Welsh costume