mesenCroeso i dudalen Clwb Gofal Mês y Dderwen!

Lleolir Clwb Gofal Mês y Dderwen ar dîr Ysgol y Dderwen.  Ein nod yw cynnig gofal o’r radd flaenaf i ddisgyblion yr ysgol er mwyn sicrhau eu bod yn gartrefol mewn awyrgylch Gymraeg a Chymreig.

Pryd mae’r Clwb ar agor?

Mae Clwb Gofal Mês y Dderwen ar agor tu allan i oriau arferol yr ysgol.

Yn ystod tymor yr ysgol : 7.45y.b-8.45 ac ar ôl ysgol 3.15y.p-6.00y.h

Yn ystod y gwyliau

Beth mae’r plant yn gwneud?

Mae’r plant yn cymryd rhan mewn amrywiath o weithgareddau mewn amgylchedd cyfarwydd gyda staff y maent yn eu hadnabod.

Mae’r plant yn derbyn cyfleoedd i gymdeithasu a dysgu trwy chwarae dan arweiniad staff proffesiynol, cymwys a brwdfrydig. Mae pwyslais arbennig ar Gymreictod, datblygiad personol, sgiliau creadigol a lles y plant.  Mae’r adeilad yn addas hefyd ar gyfer plant â nam corfforol.

Sut i gofrestru?

Rhaid cofrestru eich plentyn/plant cyn y gallant ymuno â’r Clwb – hyd yn oed os na fyddwch yn ei ddefnyddio’n aml. Mae ffurflenni cofrestru ar gael gan yr arweinydd.

Lle ar gyfer 80 o blant sydd ar gael ym mhob sesiwn, felly y cyntaf i’r felin gaiff falu!

 

2018-05-01-PHOTO-00000024 2018-05-01-PHOTO-00000026 2018-05-01-PHOTO-00000027 2018-05-01-PHOTO-00000028

 

Llythyron

 

 

Trefniadau’r Clwb yn ystod gwyliau

cofrestru hanner tymor Chwefror 2019

prisiau newydd clwb Ionawr 2019