Er mwyn ymuno yn nathliadau Diwrnod y Llyfr ar ddydd Iau 6 Mawrth, bydd modd i blant ac ysgolion lawrlwytho gweithgareddau ymarferol yn ymwneud â straeon a chymeriadau o fewn llyfrau ac adnoddau y Ganolfan. Anfonwch lun o’ch disgyblion atom naill ai’n darllen un o lyfrau’r Ganolfan, neu’n lliwio un o gymeriadau’r llyfrau, ac fe anfonwn dystysgrif at bawb i gydnabod eu cyfraniad a’u hymwneud yn y dathliadau! Bydd y gweithgareddau ar gael i'w lawrlwytho o'n gwefan rhwng y 3ydd a'r 7fed o Fawrth.  Dilynwch y ddolen ar dudalen gartref ein gwefan am ragor o fanylion.

Yn ychwanegol at hyn, bydd gostyngiad o 10% ar bob archeb a wneir ar ein siop ar-lein am ddiwrnod cyfan ar 6 Mawrth 2014. Defnyddiwch y cod 'diwrnodllyfr2014'.