Ar ddydd Mercher, 12 Chwefror 2014, lansiodd canolfan gyhoeddi Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Canolfan Peniarth, cyfres o lyfrau newydd i blant yn Ysgol Llys Hywel, Hendygwyn-ar-daf, lle mae un o’r awduron yn dysgu.

Mae cyfres Tybed pam?, sydd ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg, yn cynnwys chwe llyfr stori ar y thema addysg grefyddol ynghyd â llawlyfr ymarferwyr a phecyn o weithgareddau cysylltiedig.  Yn rhan o’r gyfres, mae’r llyfrau Holi HaiFi, dy frawd, yw e!Planed arbennig HarriGwneud y pethau bychainY seremoni enwi, a Stori Reuben.

Awdurwyd y gyfres gan Dr. Geraint Davies a Dr. Sioned Hughes sy’n ddarlithwyr ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Catheryn Clement, Prifathrawes sydd bellach wedi ymddeol a Beryl Bowen sy’n athrawes yn Ysgol Llys Hywel, Hendygwyn.

Meddai Mr Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae prinder mewn llyfrau ac adnoddau dwyieithog o fewn y pwnc addysg grefyddol yn y sector addysg gynradd, ac rydym yn falch iawn o fod wedi derbyn cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru er mwyn ein galluogi i gydweithio gydag awduron i gyhoeddi’r gyfres arbennig hon. Mae nifer yr archebion yr ydym eisoes wedi eu derbyn ar gyfer y gyfres yn brawf o’r galw am adnodd o’r fath”.

Mae’r gyfres yn adnodd sy’n cefnogi gofynion y Fframwaith Cenedlaethol Enghreifftiol ar gyfer Addysg Grefyddol i ddisgyblion 3 i 19 oed yng Nghymru a Fframwaith y Cyfnod Sylfaen gyda phob un o’r straeon yn canolbwyntio ar gwestiwn sylfaenol a gaiff ei archwilio yng nghyd-destun bywyd rhywun crefyddol, gwyl neu gyd-destun crefyddol arall.    Mae’r gweithgareddau yn rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr ddatblygu syniadau, teimladau a safbwyntiau gyda dychymyg, creadigedd a sensitifrwydd a fydd yn eu helpu i fynegi barn am y byd, eu gobeithion, a’u breuddwydion.

Mae’r llyfrau’n cael eu gwerthu arwahan am £5.99 yr un, neu fel pecyn cyflawn am £30, ac ar gael yn y Gymraeg neu'r Saesneg.  Mae llyfryn ymarferwyr yn dod gyda phob archeb am becyn cyflawn, a gellir archebu copiau yn uniongyrchol o siop y Ganolfan ar y we.