Yn dilyn derbyn nawdd o du Llywodraeth Cymru, mae Canolfan Peniarth wedi cyhoeddi adnodd rhyngweithiol unigryw ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 sy’n dod a daearyddiaeth a llenyddiaeth ynghyd drwy edrych ar y cysylltiadau rhwng chwedlau a’r tirlun naturiol yng Nghymru.

Mae’r adnodd Chwedlau Cymru, yn adnodd dwyieithog ac sy’n canolbwyntio ar chwe chwedl adnabyddus iawn, gan gynnwys Cantre’r Gwaelod, Santes Dwynwen, Llyn y Fan Fach, Brenin Arthur, Melangell a Beddgelert.  Yn ogystal ag adrodd hanes y chwedlau, mae’r adnodd yn cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol i gydfynd â phob chwedl ac sy’n ymateb yn uniongyrchol i ofynion y cwricwlwm cenedlaethol ar gyfer Daearyddiaeth CA2.

Dr Sioned Vaughan Hughes o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant fu’n cydlynu’r gwaith ar gyfer y prosiect, a dywedodd, “Wrth ddarllen am chwedlau yn gyffredinol, mae modd i rywun ddysgu llawer am eu lleoliad hefyd, er enghraifft enwau mynyddoedd, afonydd a llynoedd. Mae’r adnodd Chwedlau Cymru wedi ei ddatblygu ar ffurf gwefan ddeniadol  a byrlymus a fydd yn helpu dysgwyr nid yn unig i ddysgu am hanes y chwedlau, ond i ddysgu am yr hyn y mae’r chwedlau’n ei ddweud am Gymru â’i phobl yn ogystal.  Darperi cyfleoedd i ddatblygu sgiliau llythrennedd y dysgwyr law yn llaw â'u sgiliau daearyddol”.

Dywedodd Mr Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr y Ganolfan, “Mae hi wedi bod yn braf gweithio ar y prosiect hwn gan ei fod yn wahanol iawn yn yr ystyr ei fod yn dod a rhai o brif chwedlau llenyddiaeth Gymraeg ag elfennau penodol o’r maes daearyddiaeth at ei gilydd.  Mae’r wefan sydd wedi ei dylunio ar gyfer yr adnodd yn cynnwys amryw o nodweddion ychwanegol a fydd yn gymorth i athrawon gyda’u gwersi.”

Cliciwch yma am ragor o fanylion ac i bori drwy’r adnodd.