Yn yr wythnos ddiwethaf, clywodd y Ganolfan ei bod wedi llwyddo i ennill pum cais tendr o du Llywodraeth Cymru, i ddatblygu rhagor o lyfrau ac adnoddau i’r sector addysg dros y ddwy flynedd nesaf.

Ymysg y tendrau llwyddiannus mae cyhoeddi drama ar gyfer myfyrwyr TGAU, ynghyd â chyhoeddi pedair nofel wreiddiol ar gyfer Cyfnod Allweddol 2; dau brosiect cyffrous a fydd yn gweld y Ganolfan yn cydweithio gydag awduron a dramodwyr profiadol megis Manon Steffan (Blasu, Fel Aderyn, Y Lolfa) , Gwenno Mair Davies (Tudur Budr, Gwasg Gomer), Hywel Griffiths (Dirgelwch y Bont, Gwasg Gomer) i enwi ond rhai.

Ymysg y tendrau llwyddiannus eraill mae’r prosiectau Y Ditectif Geiriau a fydd yn cynhyrchu cyfres o bedwar llyfr darllen a deall a gweithgareddau ar-lein i ddysgwyr Cyfnod Allweddol 2; Cardiau Camau Llwyddiant a fydd yn cynhyrchu set o gardiau y gellir eu defnyddio mewn sesiynau trafod yn yr ysgol i godi safon ysgrifennu’r dysgwyr; Ein Byd, sef adnodd ar-lein a fydd yn seiliedig ar sgiliau ar gyfer dysgwyr ac ysgolion er mwyn cynorthwyo gyda’r gwaith o ddysgu am ‘Ein Byd’ mewn daearyddiaeth.

Mae’r Ganolfan eisoes yn cael ei hystyried yn un o brif gyhoeddwyr adnoddau addysg yng Nghymru, ac meddai Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr y Ganolfan, “Rydym yn ddiolchgar iawn i’r Llywodraeth am genfogi’r pum cais hwn, ac rydym yn edrych ymlaen i gydweithio â swyddogion yr Adran Addysg a Sgiliau ynghyd ag awduron profiadol unwaith eto, i greu a datblygu adnoddau blaengar o’r radd flaenaf i’r sector addysg yng Nghymru.  Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i’r Ganolfan, ac o ystyried datblygiadau sylweddol eraill o fewn ein gwasanaethau hyfforddiant iaith mewn addysg, ynghyd â’r newyddion fod S4C wedi penderfynu symud ei phencadlys o Gaerdydd i gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin, mae’r cyfnod diweddar hwn yn garreg filltir hanesyddol yn natblygiad y Ganolfan ers ei sefydlu yn 2009”.

Am fwy o fanylion am adnoddau a gwasanaethau’r Ganolfan, dilynwch y dolenni perthnasol ar dudalen gartref y wefan.