Yr wythnos hon, cyhoeddwyd adnodd newydd gan y Ganolfan, a fydd yn cynnal a chefnogi athrawon wrth iddyn nhw gyflwyno'r Gymraeg ar draws y cwricwlwm mewn ysgolion lle'r addysgir y Gymraeg fel ail iaith.

Mae'r adnodd Cymraeg i bawb yn un trawsgwricwlaidd ac yn cynnwys deunyddiau ar gyfer meysydd Addysg bersonol, Addysg grefyddol, Daearyddiaeth, Celf, Cerddoriaeth, Cymraeg a Chymraeg ail iaith, Drama, Dylunio a thechnoleg, Gwyddoniaeth, Hanes, Mathemateg, Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu.

Mae'r pecyn yn cynnwys;

  • 25 o gardiau trawsgwricwlwaidd A4 mewn lliw llawn;

  • taflen A3 sy'n cynnwys geirfa allweddol i athrawon;

  • cardiau ar fachyn sy'n cynnwys yr ymadroddion sy'n cael eu defnyddio amlaf yn y dosbarth a thudalennau gwag i athrawon gael ychwanegu eu hoff ymadroddion;

  • ffeiliau sain o'r eirfa a'r ymadroddion allweddol;

  • canllawiau a syniadau ar gyfer cyflwyno'r gweithgareddau;

Yn ogystal â chynnwys amryw o syniadau ac enghreifftiau o weithgareddau posibl i athrawon, mae Cymraeg i bawb yn cynnwys canllaw sy'n rhestri ymadroddion defnyddiol ar gyfer y dosbarth wedi eu grwpio mewn adrannau hylaw fel cyfarchion, gorchmynion, gosod nodau a gwersi ac ati, ac annogir athrawon i wneud defnydd o'r ffeiliau sain sydd wedi eu creu ar gyfer yr eirfa a'r ymadroddion allweddol hefyd, gan fod ynganu a goslefu'n gywir yn hollbwysig wrth gyflwyno'r Gymraeg i ddysgwyr.

Mae Cymraeg i bawb ar gael i'w archebu'n uniongyrchol oddi ar ein siop ar-lein am £30, ac yn ychwanegol i'r pecyn cyflawn, mae modd prynu'r cardiau ar fachyn sy'n cynnwys yr ymadroddion defnyddiol, arwahan am £4.99.