Mae cyfnod prysur ar droed yng Nghanolfan Peniarth wrth i baratoadau ddechrau ar gyfer mynd ar daith o gwmpas Cymru i arddangos ein cynnyrch ac i lansio cyfres lyfrau newydd gyffrous, Mêts Maesllan.

Mae'r Ganolfan wedi datblygu'n sylweddol i sawl cyfeiriad yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a bydd y Ganolfan yn teithio ar hyd a lled y wlad yn ystod yr wythnosau nesaf er mwyn rhoi cyfle i athrawon a rhieni ddod i siarad â’r staff ac i glywed mwy am ein cynnyrch a’n gwasanaethau.

Sefydlwyd y Ganolfan nol yn 2008, yn wreiddiol fel canolfan gyhoeddi Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn creu a chyhoeddi adnoddau addysgol cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.  Erbyn heddiw fodd bynnag, mae portffolio’r Ganolfan wedi ehangu a datblygu i gynnwys gwasanaethau arbenigol sy’n ychwanegol i gyhoeddi llyfrau ac adnoddau blaengar.  Bellach, mae gan y Ganolfan y capasiti i greu adnoddau digidol amrywiol sy’n cynnwys adnoddau rhyngweithiol, ffilm, gwefannau, elyfrau ac apiau technoleg symudol.  Yn ogystal â’r gwasanaethau digidol, cynnigir gwasanaethau hyfforddiant iaith mewn addysg, gan gynnwys cyrsiau Cynllun Sabothol Cenedlaethol Llywodraeth Cymru.

Tra fod y Ganolfan eisoes wedi lansio un cyfres o lyfrau poblogaidd yn gynharach eleni, sef cyfres Tybed Pam? sy'n cynnwys 6 llyfr stori ar y thema Addysg Grefyddol, bydd cyfres lyfrau newydd yn cael ei chyhoeddi ym mis Mehefin, sef Mêts Maesllan.  Mae'r gyfres newydd hon yn cynnwys 32 o lyfrau darllen lliwgar Cymraeg sy'n gyfuniad o storiau a llyfrau ffeithiol yn dilyn bywyd a diddordebau criw bywiog o ffrindiau.  Bydd gemau rhyngweithiol digidol a thaflenni gwaith yn cyd-fynd gyda phob llyfr yn ogystal â llawlyfr i athrawon.  Fe welir manylion am lansiad y gyfres yn y tabl digwyddiadur isod.

Mae'r Ganolfan eisoes wedi dechrau cynllunio a pharatoi ar gyfer cyhoeddi mwy o lyfrau ar gyfer 2014/15 yn ogystal, gyda thrafodaethau eisoes wedi dechrau rhwng y Ganolfan â rhai o awduron adnabyddus Cymru megis Manon Steffan (Blasu, Fel Aderyn, Y Lolfa), Hywel Griffiths (Dirgelwch y Bont, Gwasg Gomer) a Gwenno Davies (Tudur Budr, Gwasg Gomer).  

Bydd mwy o fanylion am y llyfrau a'r adnoddau hyn yn ymddangos ar ein gwefan yn ystod yr haf.  Yn y cyfamser, os hoffech glywed mwy am gynnyrch a gwasnaethau’r Ganolfan, galwch i’n gweld yn un o’r sesiynau neu'r digwyddiadau isod:

Digwyddiadur haf 2014

Dyddiad Gweithgaredd Digwyddiad Lleoliad

23 Mai 2014

Stondin arddangos

Cynhadledd Anelu at Ragoriaeth

Abertawe

26 – 31 Mai 2014

Stondin arddangos

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Bala

4 & 5 Mehefin 2014

Stondin arddangos

Cynhadledd Cymraeg ail iaith Sir Gâr

Sancler

6 Mehefin

Stondin arddangos

Cynhadledd Cymraeg ail iaith CBAC

Aberystwyth

6 Mehefin

Gweithdy hyfforddiant iaith mewn addysg

Cynhadledd Cymraeg ail iaith CBAC

Aberystwyth

6 Mehefin

Gweithdy adnoddau addysg Cymraeg ail iaith

Cynhadledd Cymraeg ail iaith CBAC

Aberystwyth

20 Mehefin

Stondin arddangos

Cynhadledd Anghenion Dysgu Ychwanegol CBAC

Aberystwyth

20 Mehefin

Lansio cyfres lyfrau Mêts Maesllan

Cynhadledd Anghenion Dysgu Ychwanegol CBAC

Aberystwyth

30 Mehefin

Stondin arddangos

Cynhadledd Cymraeg iaith gyntaf CBAC

Llandrindod

7 & 8 Gorffennaf

Stondin arddangos

Seremoniau Graddio Myfyrwyr PC:YDDS

Caerfyrddin

2 – 9 Awst

Stondin arddangos

Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

Llanelli

Am fwy o fanylion, cysylltwch â swyddfa'r Ganolfan ar 01267 676 772.