Mae’r Ganolfan yn falch o gyhoeddi ei bod wedi bod yn cydweithio’n agos gyda chyfaill arbennig iawn dros fisoedd yr haf yn paratoi adnodd arbennig i blant er mwyn eu cynorthwyo i ddysgu sut i ffurfio llythrennau a rhifau – Math y Mwydyn.

Daeth aelod o staff y Ganolfan ar draws Math y Mwydyn tra’n palu’r ardd yn gynharach yn y flwyddyn! Nid mwydyn cyffredin mo Math y Mwydyn, ond mwydyn meddylgar a chlyfar sydd wedi ymartrefu ym mydreddu a llaca gerddi a phriddoedd ffrwythlon tref Caerfyrddin ers dyddiau’r dewin Myrddin – yn ôl pob son! Mae Math y Mwydyn yn honi iddo dderbyn swyn hudolus gan y Dewin Myrddin, sydd wedi rhoi iddo’r gallu i lusgo lingo’r wyddor Gymraeg yn ogystal â rhifau di-ri-fedi!  Credwch neu beidio, ond mae Math hefyd yn honi ei fod wedi cynorthwyo gyda rhai o gampweithiau llenyddol ein cenedl, gan gynnwys llawysgrifau Llyfr Du Caerfyrddin….!

Rydym yn falch iawn o fod wedi dod ar draws Math felly, ac mae wedi cytuno i rannu rhai o’i gyfrinachau gyda phlant Cymru, er mwyn eu helpu i ddatblygu’r grefft o ysgrifennu, yn y gobaith y byddan nhw rhyw ddydd yn cyflawni campweithiau llenyddol – fel Math!

Dyma gyflwyno pecyn Math y Mwydyn i chi felly, sef adnodd wedi ei anelu at blant sydd yn dysgu sut i ffurfio llythrennau’r wyddor Gymraeg a rhifau.  Mae’r pecyn yn cynnwys dau lyfr: Math y Mwydyn, Llythrennau o bob Math, a Math y Mwydyn; Rhifau o bob Math.

 

    

Mae'r llyfrau hefyd yn cynnwys canllawiau a lluniau ar sut i ddal a defnyddio pensil wrth ffurfio'r llythrennau a'r rhifau.  Yn ogystal a'r ddau lyfr, mae posteri a CD-Rom i gefnogi'r adnodd, ac mae modd prynu'r llyfrau, poster a'r CD-rom arwahan, neu fel pecyn cyflawn.  

v

Mae modd archebu'r holl ddeunyddiau o'r siop ar-lein.  Cliciwch yma am ragor o wybodaeth!