Mae’r adran hon yn llawn syniadau i helpu eich plentyn gyda’u sgiliau llythrennedd a rhifedd. Mae’n adran ar gyfer rhieni ac oedolion eraill sy’n barod i dreulio amser gyda’u plant.

Screen Shot 2019-11-06 at 18.43.34     Screen Shot 2014-10-02 at 11.38.44          Screen Shot 2014-10-02 at 11.51.31          Screenshot 2019-06-10 at 15.48.19        Screen shot 2014-10-08 at 21.02.00      Screen Shot 2015-01-22 at 11.15.48                    Screen Shot 2019-09-17 at 21.45.57 cyflwyniad Medi 2019


 

pdf iconHelpu eich plentyn- Y Fframwaith Rhifedd          pdf icon  Helpu eich plentyn- Y Fframwaith Llythrennedd                    Llafar          Darllen          Ysgrifennu


Screen Shot 2015-11-05 at 15.55.37                   clawr y fframwaith        Screen Shot 2015-01-22 at 12.02.04          Screen Shot 2015-01-22 at 12.08.09


screen-shot-2017-01-05-at-16-36-41     screen-shot-2017-01-05-at-16-40-06     screen-shot-2017-01-05-at-16-40-52     screen-shot-2017-01-05-at-16-41-48Screen Shot 2020-04-22 at 08.36.53_____________________________________________________________

Gwersi a Thaflenni gwaithScreen Shot 2020-04-21 at 22.11.30

Taflenni Gwaith Mathemateg

Pecyn Mathemateg Derbyn

Pecyn Mathemateg Blwyddyn 1 a 2

Pecyn Mathemateg Blwyddyn 3

Pecyn Mathemateg Blwyddyn 4

Pecyn Mathemateg Blwyddyn 5

Pecyn Mathemateg Blwyddyn 6


Taflenni Gwaith Amrywiol 

Meithrin      Llyfr Sbwriel Sbango   Gweithgareddau 1     Meithrin (b)

Dosbarth Derbyn (a)     Dosbarth Derbyn (b)

Blwyddyn 1 (a)        Bl. 1 (b)      Blwyddyn 1 (c)                                  Screen Shot 2020-05-17 at 22.27.39

Blwyddyn 2 (a)       Bl. 2 (b)     Blwyddyn 2 (c)

Blwyddyn 3 (a)       Stori Clustiau March  Bl.3 (b)     Blwyddyn 3 (c)     Blwyddyn 3 (Ch)

Blwyddyn 4 (a)       Blwyddyn 4 (b)     Blwyddyn 4 (c)     Blwyddyn 4 (Ch)

Blwyddyn 5 (a)       Blwyddyn 5 (b)     Blwyddyn 5 (c)     Blwyddyn 5 (Ch)

Blwyddyn 6 (a)       Blwyddyn 6 (b)     Blwyddyn 6 (c)     Blwyddyn 6 (Ch)


Taflenni Iaith Uned Dan 5

Fframiau Ysgrifennu     Taflenni Iaith     Taflenni Iaith2    Rhif yr Wythnos     Iaith3     Newid o 20c     LLiwio Poeth ac Oer

Llysiau a Ffrwythau     Darllen Geirfa Aml ddefnydd     Cerdd yr Wythnos     Bili Broga


 

Taflenni Gwaith Mathemateg Uned Dan 5

Tynnu o fewn 10     Tynnu o fewn 5     Arian1    Arian2     Un yn llai    cyfri gwrthrychau   Numicon

Beth yw’r cyfanswm?   Numicon 2    Bondiau Rhif


Taflenni Gwaith Iaith Blwyddyn 1 a 2

Treiglo     Priflythrennau a llythrennau bach     Ffurfio Llythrennau    Berfau 1    sillafu geiriau 

Sgiliau Geiriadur     Misoedd y Flwyddyn   Llythrennau Dwbl      Llawysgrifen1      Ansoddeiriau     Geiriadur

Geiriau sy’n odli     Idiomau     Hwn neu hon     Grid llythrennau     Yr Wyddor     Enwi eitemau     Dyddiadur Wythnos

Chwilair misoedd y flwyddyn   cysyllteiriau     cymariaethau      cyfarwyddiadau     croesair     cracio’r côd     Llythrennau coll

Misoedd y flwyddyn 2     Dyddiau’r wythnos

Darllen a Deall- Ditectif Geiriau

Geiriau aml-ddefnydd Cymraeg

Mat Geiriau 100 gair cyntaf    Geiriau Aml-ddefnydd     Geiriau Aml-uchel    Geiriau Sillafu 


Taflennni Gwaith Mathemateg Blwyddyn 1 a 2

waliau adio     Arian poced 2     Tabl 3     Tabl 2 a 3   Siôp Ffrwythau    Siôp Deganau     Odrifau ac Eilrifau     Neidio 10 a 1   Lluosi a lliwio 

Arian 1     Lluosi Rygbi     Arian 2     Gwir neu Gau     Gwir neu Gau 2     Amser 1     Ffracsiynau     Datrys Problemau     Datrys Problemau Arian

Datrys Problemau Adar     Arian 3     Croesair     Arian 4     Cod Cudd     Arian 5     Amser 2     Adio a Thynnu    bondiau 10 a 100      10 yn fwy a llai


 

 

Gwersi Iaith

Screen Shot 2020-04-21 at 22.31.49

Darllen a Deall- Ditectif Geiriau     Adnoddau Darllen a Deall/Ysgrifennu estynedig Saesneg 

Gwers ysgrifennu cerddi

Gwers ysgrifennu dyddiadur

Gwers ysgrifennu llythyr personol

Gwers ysgrifennu adroddiad

Gwers ysgrifennu portread

Gwers ysgrifennu strori

Gwers ysgrifennu llythyr ffurfiol

Gwers ysgrifennu erthygl

Gwers Gofyn Cwestiwn

Gwers Cyfweliad

Gwers Berfau Gorffennol Afreolaidd

Gwers Berfau

Gwers Paragraffu

Gwers Treiglad llaes

Gwers Treiglad Meddal

Gwers Treiglad Trwynol


Screen Shot 2020-04-22 at 08.37.03  Screen Shot 2020-04-22 at 08.36.53