Postman with envelope and e-mail signpdf icon

Llythyr Ionawr 2020

Llythyr Rhagfyr 2019

Manylion llwytho App yr Ysgol

Llythyr Tymor yr Hydref 2019

Llythyr Presenoldeb / Attendance Letter

Gwyl Canol Dre 2019

Negeseuon Hysbysu Newydd yr Ysgol

Hysbysiad a Pholisi Preifatrwydd Data

Diogelwch ar-lein

 

Poster sefydlu Pwyllgor Apêl Eisteddfod Sir Gâr

Diwrnod Gwisg Anffurfiol/Non-School Uniform Day.  Gwyl Canol Dre

Llythyr Prydau Ysgol am Ddim

Apêl Bocs Anrheg Nadolig Age Cymru

Gwefannau Cymdeithasol

Gwaith Cartref Menter Sir Gâr

Dwymyn Goch / Scarlet Fever

 

 

Poster Prydau Ysgol am Ddim Hydref 2017

 

 

 

Adroddiad Estyn

 

 

 

 

 

Llythyr Presenoldeb yr awdurdod

Grant Gwisg Ysgol 2016

Trefniadau Mabolgampau 2016

Datganiad/Statement

Cynllun Strategol y Gymraeg Sir Gâr

Prydau Ysgol Am Ddim

llythyr salwch

Datganiad Grant Amddifadedd 2016/17