Postman with envelope and e-mail signpdf icon

Manylion llwytho App yr Ysgol

Llythyr Tymor yr Hydref 2019

Llythyr Presenoldeb / Attendance Letter

Llythyr Haf 2019/Letter Summer 2019

Gwyl Canol Dre 2019

Negeseuon Hysbysu Newydd yr Ysgol

Hysbysiad a Pholisi Preifatrwydd Data

Diogelwch ar-lein

Gwyl Fformiwla 3D

Crysau T Ff3D

Poster sefydlu Pwyllgor Apêl Eisteddfod Sir Gâr

Diwrnod Gwisg Anffurfiol/Non-School Uniform Day.  Gwyl Canol Dre

Llythyr Tocynnau’r Proms

Llythyr Prydau Ysgol am Ddim

Llythyr Ionawr 2019

Apêl Bocs Anrheg Nadolig Age Cymru

Gwefannau Cymdeithasol

Llythyr Hydref 2018

Gwaith Cartref Menter Sir Gâr

Dwymyn Goch / Scarlet Fever

 

 

Poster Prydau Ysgol am Ddim Hydref 2017

 

 

 

Adroddiad Estyn

 

 

 

 

 

Llythyr Presenoldeb yr awdurdod

Grant Gwisg Ysgol 2016

Trefniadau Mabolgampau 2016

Datganiad/Statement

Cynllun Strategol y Gymraeg Sir Gâr

Prydau Ysgol Am Ddim

llythyr salwch

Datganiad Grant Amddifadedd 2016/17