Athrawon a Chynorthwywyr:
Mrs. Llio Dyfri Jones, Mrs. Kiri Thomas, Mrs. Heledd Mathias
Miss Bethan Jones, Mrs. Andrea Thomas, Mrs. Jasmine Taylor,
Miss Angharad Evans, Miss Sioned Roberts, Mrs. Mary Pugh
Mrs Michelle Jenkins.

Gwaith Cartref ‘Cyswllt Cartref-Ysgol’
Manylion i’w cyflwyno’n dymhorol

Addysg Gorfforol  – Dydd Llun
Disgyblion i ddod i’r ysgol mewn tracwisg, crys llys a ‘thrainers’, gyda siorts mewn bag i newid ar gyfer y wers.
Mae crysau llys ar gael i’w prynu o swyddfa’r ysgol am bris o £5 – meintiau 3-4 oed, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.

Labelu dillad
Taer erfynir arnoch i labelu holl ddillad eich plentyn.

Thema tymor y gwanwyn yw Chwedlau’r Ddraig.

Deri, Miri, Morus
Mae tri cymeriad yn byw o fewn yr uned. Yng nghwrs eu cyfnod gyda ni yn yr uned bydd cyfle gan eich plentyn i ddod ac un o’r cymeriadau hyn adref gyda nhw am y penwythnos. Mae gan bob cymeriad fag a llyfr i gofnodi beth y bu’n ei wneud gyda’ch plentyn dros ei benwythnos gyda chi. Gofynnwn yn caredig i chi ddychwelyd y cymeriadau ar fore Dydd Llun.

YYD-42     YYD-133      YYD-250