Athrawon a Chynorthwywyr:
Mrs. Llio Dyfri Jones, Mrs. Kiri Thomas, Mrs. Heledd Mathias
Miss Bethan Jones, Mrs. Andrea Thomas, Miss Natalie Lewis,
Mrs. Angharad Thomas, Mrs. Rhian Harries, Mrs. Mary Pugh, Mrs. Helen Wills

Gwaith Cartref ‘Cyswllt Cartref-Ysgol’
Manylion i’w cyflwyno’n dymhorol

Addysg Gorfforol  – Dydd Llun
Disgyblion i ddod i’r ysgol mewn tracwisg, crys llys a ‘thrainers’, gyda siorts mewn bag i newid ar gyfer y wers.
Mae crysau llys ar gael i’w prynu o swyddfa’r ysgol am bris o £5 – meintiau 3-4 oed, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.

Labelu dillad
Taer erfynir arnoch i labelu holl ddillad eich plentyn.

 

Deri, Miri, Morus
Mae tri cymeriad yn byw o fewn yr uned. Yng nghwrs eu cyfnod gyda ni yn yr uned bydd cyfle gan eich plentyn i ddod ac un o’r cymeriadau hyn adref gyda nhw am y penwythnos. Mae gan bob cymeriad fag a llyfr i gofnodi beth y bu’n ei wneud gyda’ch plentyn dros ei benwythnos gyda chi. Gofynnwn yn caredig i chi ddychwelyd y cymeriadau ar fore Dydd Llun.

YYD-42     YYD-133      YYD-250

 

Gwefannau Defnyddiol ar gyfer plant y Cyfnod Sylfaen

S4C Clic Cyw (www.s4c.cymru/clic)

 

Cyw (cyw.cymru)

 

Pentre Bach 1 https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/pentrebach/preloader-pentrebach.html

 

Pentre Bach 2 https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2011-12/pentrebach2/cym/index.html

 

Twinkl (adnoddau dysgu) https://www.twinkl.co.uk/

 

Dysgu gyda Sam https://www.dysgugydasam.co.uk/adnoddau.html
Amser stori Atebol (YouTube)
Cyw-S4c (YouTube) www.youtube.com
Ribidirês http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2008-09/music/ribidres/ribidires.html
Rimbojam https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2008-09/music/rimbojam/rimbojam.html
Caneuon a rhigymau http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/music/ogd/index.html

 

Blwyddyn 1 a 2:

 

Ditectif Geiriau http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/ditectif-geiriau/

 

Hwb https://hwb.gov.wales/

 

BBC Cymru Dysgu https://www.bbc.co.uk/cymru/dysgu/