Llyfrau darllen

Anfonir adref ar brynhawn  Gwener
Mae’n bwysig dychwelyd y llyfrau i’r ysgol fore Llun.

Ffeiliau Mathemateg

Anfon adref ar brynhawn Gwener, Dychwelyd ar fore Llun. Blwyddyn 2 yn derbyn gwaith yn wythnosol, Blwyddyn 1-bob yn ail

Addysg Gorfforol – Dydd Mercher
Disgyblion i ddod i’r ysgol mewn tracwisg, crys llys a ‘thrainers’, gyda siorts mewn bag i newid ar gyfer y wers. Mae crysau llys ar gael i’w prynu o swyddfa’r ysgol – meintiau 3-4 oed, 5-6 oed, 7-8 oed, 9-10 oed, 11-12 oed.

Labelu dillad

Taer erfynir arnoch i labelu holl ddillad eich plentyn.

 

Screen Shot 2014-12-11 at 14.49.02          Screen Shot 2014-12-11 at 14.48.00          Screen Shot 2014-12-11 at 14.40.53

 

Gweithgareddau Deri Drio Uned 1 a 2        w/c 20.4.20

Gwefannau Defnyddion ar gyfer disgyblion y Cyfnod Allweddol 2

S4C Clic Cyw (www.s4c.cymru/clic)

 

Cyw (cyw.cymru)

 

Pentre Bach 1 https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/pentrebach/preloader-pentrebach.html

 

Pentre Bach 2 https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2011-12/pentrebach2/cym/index.html

 

Twinkl (adnoddau dysgu) https://www.twinkl.co.uk/

 

Dysgu gyda Sam https://www.dysgugydasam.co.uk/adnoddau.html
Amser stori Atebol (YouTube)
Cyw-S4c (YouTube) www.youtube.com
Ribidirês http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2008-09/music/ribidres/ribidires.html
Rimbojam https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2008-09/music/rimbojam/rimbojam.html
Caneuon a rhigymau http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/music/ogd/index.html

 

Blwyddyn 1 a 2:

 

Ditectif Geiriau http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/ditectif-geiriau/

 

Hwb https://hwb.gov.wales/

 

BBC Cymru Dysgu https://www.bbc.co.uk/cymru/dysgu/