Trefniadau Gwaith Cartref                      
Screen Shot 2014-10-21 at 15.13.49

Pwnc Diwrnod dosbarthu Diwrnod dychwelyd
Darllen Cymraeg

Welsh reading

Gwener

Friday

Mawrth

Tuesday

Darllen Saesneg

English reading

Gwener

Friday

Mawrth

Tuesday

Mathemateg

Mathematics

Gwener

Friday

Mercher

Wednesday

Cymraeg/ Saesneg

Am yn ail wythnos

Welsh/ English

Alternate weeks

Gwener

Friday

Gwener

Friday

Mae’n bwysig darllen bob nos!

It is important to read every evening!

 

Ymarfer Corff/ PE

Dydd Iau / Thursday

Bydd angen crys llys, siorts a photel dwr yn y bag.

Ensure that T-shirt, shorts and water bottle are in the bag.

Chwaraeon / Games

Dydd Iau / Thursday

 

 

Cwestiynau cyffredinol/ General questions

  1. Ydy’r plentyn yn cwblhau gwaith cartref yn annibynnol ym mlwyddyn 3 a 4?

Rydym yn annog cyswllt cartref rhwng plentyn a rhiant. Mae’n bwysig bod rhieni yn eistedd gyda’u plant a dangos diddordeb yn yr hyn sydd gennym gwblhau.

 

Does the pupil complete homework independently in years 3&4?

We encourage home school links between parent and child. It is important that parents sit with their children to show interest in the work that they must complete.

 

  1. Ydy’r gwaith cartref yn dilyn gwaith y dosbarth?

Ydy, fel arfer ac yn dilyn ein thema bob hanner tymor.

 

Is the homework linked with work introduced in class?

Yes, usually it is linked with our theme every half-term.

 

 

Gwefannau ac Apiau Defnyddiol CA2

 

Mae ystod o apiau/gemau ar gyfer disgyblion CA2 ar gael gan gwmni Atebol er mwyn eu lawrlwytho

 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/levels/zbr9wmn

adnoddau amrywiol ar gyfer disgyblion CA2

 

www.twinkl.com

Adnoddau Ysgolion ar Gau.  Llawer o daflenni fesul unedau dysgu. Tasgau Mathemateg a Rhifedd

 

www.rspb.org.uk/fun-and-learning/

Ewch i’r adran “For children’

 

https://www.wwf.org.uk/get-involved/schools

 

Syniadau yn yr adran “Creative Ideas”

 

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/profion-darllen-a-rhifedd-cenedlaethol

Deunyddiau samplau rhifedd a darllen

 

https://www.intofilm.org

Syniadau am ddim ar gyfer gweithgareddau i wneud  adre

 

https://twitter.com     @stramashoutdoor

Syniadau ar gyfer gweithgareddau yn yr ardd i ddisgyblion

 

youtube.com/user/MrRhyspadarn

 

https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg    – yoga i blant

 

https://www.cynnal.co.uk/cliciadur/papurau/rhifyn_13/index.html

Newyddion o Gymru a thu hwnt

 

https://www.woodlandtrust.org.uk/

 

https://www.gweiddi.org/

Cylchgrawn digidol lliwgar a difyr

 

Gallwch gael e-gomics am ddim o’ch llyfrgell  – lawrlwythwch yr ap RBdigital i gael gafael.

 

https://www.thebodycoach.com/blog/pe-with-joe-1254.html

Gweithgareddau cadw’n heini i ddisgyblion

 

https://padlet.com/mspohara/freeresources

 

https://driftwooddesigns.co.uk/offers