Trefniadaeth Gwaith Cartref

Screen Shot 2014-10-21 at 15.13.49

Pwnc                                           Diwrnod gosod                         Diwrnod cyflwyno
Cymraeg                                          Dydd Mercher                                 Dydd Llun
Saesneg                                           Dydd Mercher                                  Dydd Llun
Mathemateg                                   Dydd Iau                                           Dydd Iau
Gwyddoniaeth/Pynciau sylfaen yn achlysurol

Mae’n bwysig darllen bob nos!

Addysg Gorfforol -Dydd Gwener
Chwaraeon -Dydd Gwener

 

Labelu dillad
Taer erfynir arnoch i labelu holl ddillad eich plentyn.

Screen Shot 2014-12-11 at 14.51.28          Screen Shot 2014-12-11 at 14.50.39          Screen Shot 2014-12-11 at 14.49.43

 

 

Gwefannau ac Apiau Defnyddiol CA2

 

Mae ystod o apiau/gemau ar gyfer disgyblion CA2 ar gael gan gwmni Atebol er mwyn eu lawrlwytho

 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/levels/zbr9wmn

adnoddau amrywiol ar gyfer disgyblion CA2

 

www.twinkl.com

Adnoddau Ysgolion ar Gau.  Llawer o daflenni fesul unedau dysgu. Tasgau Mathemateg a Rhifedd

 

www.rspb.org.uk/fun-and-learning/

Ewch i’r adran “For children’

 

https://www.wwf.org.uk/get-involved/schools

 

Syniadau yn yr adran “Creative Ideas”

 

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/profion-darllen-a-rhifedd-cenedlaethol

Deunyddiau samplau rhifedd a darllen

 

https://www.intofilm.org

Syniadau am ddim ar gyfer gweithgareddau i wneud  adre

 

https://twitter.com     @stramashoutdoor

Syniadau ar gyfer gweithgareddau yn yr ardd i ddisgyblion

 

youtube.com/user/MrRhyspadarn

 

https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg    – yoga i blant

 

https://www.cynnal.co.uk/cliciadur/papurau/rhifyn_13/index.html

Newyddion o Gymru a thu hwnt

 

https://www.woodlandtrust.org.uk/

 

https://www.gweiddi.org/

Cylchgrawn digidol lliwgar a difyr

 

Gallwch gael e-gomics am ddim o’ch llyfrgell  – lawrlwythwch yr ap RBdigital i gael gafael.

 

https://www.thebodycoach.com/blog/pe-with-joe-1254.html

Gweithgareddau cadw’n heini i ddisgyblion

 

https://padlet.com/mspohara/freeresources

 

https://driftwooddesigns.co.uk/offers