Mae Cyngor Ysgol y Dderwen yn rhan annatod o fywyd yr ysgol. Cynhelir etholiad gan baratoi’r plant ar gyfer y broses ddemocrataidd ym mis Medi. Mae gan bob un rôl flaenllaw i chwarae ym mhenderfyniadau’r ysgol. Aelodau’r Cyngor sy’n gyfrifol am drefnu a rhedeg siop ffrwythau’r ysgol.

Cyfnod Allweddol 2
30c am ddarn o ffrwyth neu £1.50 yr wythnosScreen Shot 2014-10-21 at 15.24.01

Blynyddoedd 1 a 2/Uned dan 5
Cyfraniad tymhorol.

Mae’r Cyngor yn cefnogi elusennau ac yn barod i gynnal gweithgareddau ar gyfer achosion da.