Mae’r adran hon yn llawn syniadau i helpu eich plentyn gyda’u sgiliau llythrennedd a rhifedd. Mae’n adran ar gyfer rhieni ac oedolion eraill sy’n barod i dreulio amser gyda’u plant.

Screen Shot 2019-11-06 at 18.43.34     Screen Shot 2014-10-02 at 11.38.44          Screen Shot 2014-10-02 at 11.51.31          Screenshot 2019-06-10 at 15.48.19        Screen shot 2014-10-08 at 21.02.00      Screen Shot 2015-01-22 at 11.15.48                    Screen Shot 2019-09-17 at 21.45.57 cyflwyniad Medi 2019     Gwaith Cartref Dim Problem


 

pdf iconHelpu eich plentyn- Y Fframwaith Rhifedd          pdf icon  Helpu eich plentyn- Y Fframwaith Llythrennedd                    Llafar          Darllen          Ysgrifennu


Screen Shot 2015-11-05 at 15.55.37                   clawr y fframwaith        Screen Shot 2015-01-22 at 12.02.04          Screen Shot 2015-01-22 at 12.08.09


screen-shot-2017-01-05-at-16-36-41     screen-shot-2017-01-05-at-16-40-06     screen-shot-2017-01-05-at-16-40-52     screen-shot-2017-01-05-at-16-41-48Screen Shot 2020-04-22 at 08.36.53

Gweithgareddau Cyfnod Ynysu a Chyfnod Clo


Meithrin 2021

chwilair      cofnodi lliw    copio llun      cyfateb rhif     cyfrif gwrthrychau     cysylltu smotiau     gorffen llun     hoff bryd bwyd      labelu       lliwio 0-3

lliwio 0-5    lliwio dwy lythyren     lliwio ll ff syml     lliwio sblat    rhifau coll     robot siapiau     sgwennu    siswrn     sudoku wyau     tynnu llun


 Derbyn 2021

Adio numicon    Aildrefnu geiriau       Aildrefnu llythrennau      chwilair     cymesuredd     gorffen llun       helfa   hoff bryd bwyd     labelu corff

lliwio odrif ac eilrif       lliwio prif lythyren      Llun ci     llythrennau coll yr wyddor       rhestr siopa      rhifau coll     sain cyntaf     sgwennu     sudoku wyau

torri sêr    tynnu llun gair


 

Mathemateg 

Un yn fwy/llai   Rhifau coll o fewn 100   Rhifau coll 0-100

mesur cm a m

English Literacy

Phonics

Letters and Sounds

ai sound  Ch sound  ee sound  ie and i-e sound  J sound  ng sound  nk sound  oa sound  oi sound oo-oo sound or sound  ou sound  qu sound  Sh or Ch sh sound Th or F th sound V sound x sound

Phonic Wordsearches

 air,are   ar  ch – hard c sound   ch,sh,th   double consonants   ea – short vowel sound   ee and ea ere and ear   gn   ie, i-e, ight, final y   ire wo kn long vowels and consonant clusters   magic e mb   medial e   medial i   medial u   ng

Blends and Digraphs Year 3

‘sh’ or ‘ch’ words

consonantclustersflashcards years 3&4

Blends and Digraphs Year 6

‘air’ and ‘ir’    ‘ar’ and ‘or  ‘  ‘aw’ and ‘are’    ‘ay’ and ‘ee’     ‘ea’ and ‘oi’    ‘ou’ and ‘oy’    ‘sh’ or ‘ch’    ‘ur’ and ‘er’    ‘ow’ and ‘ai’ 

Reading Comprehension

Year 3

Comprehension sheet year 3 autumn

Reading Response Activities years 3

Year 4

Viking Myths reading comprehension

Retrieval and inferences (1)

Arthur and the Sword in the Stone reading comprehension Butser Ancient Farm reading comprehension

Sutton Hoo Reading Comprehension

Year 5

year 5 comprehension1

year 5 comprehension1

VIPERS—Autumn-1-Homework

Year 6

RUBBISH

RUBBISH-lows

SHARK-ATTACK

SHARK-ATTACK-ANSWERS

Blwyddyn 5 a 6 – Celfyddydau Mynegiannol – Bwrdd stori i gydfynd a chan Sosban fach

Mathemateg a RhifeddCronfa ddata 100 o chwaraewyr rygbi Cwestiynau Ken Owens a Ray Gravell

Gwyddoniaeth a Thechnoleg – Crysau’r cochion   Neges Trydar

Dyniaethau – Diagram venn

Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu – Pawb a’i farn  Darllen a deall   Rheolau

Language, Literacy and Communication – Emma Raducanu

Grammar

Year 3 –

 

Year 4

Year 5

Year 6

Llythrennedd

Darllen a deall

Blwyddyn 3 a 4

Tasgau Darllen Lefel 2   Tasgau Darllen Lefel3   Cardiau darllen a deall  Chwedl Branwen   Cwestiynau ac Atebion chwedl Branwen      Trip i’r parc saffari      Y gair gorau 1       Y gair gorau 2       Cyfannu 1- Cerdd 1 Cyfannu 2- Gwaith graff     Stori     Bywyd yn Haiti      Meri      Mr Pryce Y Postman      Mynd i’r Mandir Gwenyn mêl     Clybiau ar ôl ysgol       Y trip i Eisteddfod Yr Urdd      Golygfa 1      1. Cylch bywyd llyffant     1. Y Dywysoges Goll    3. Deialog

Blwyddyn 5 a 6

Tasgau Darllen Lefel 4  Tasgau Darllen Lefel 5     Y Wladfa – Patagonia    Gofalu am y ddaear

Cwestiynau ac Atebion Patagonia

Sillafu 

Blwyddyn 2, 3 a 4

Bwrdd sbri sillafu     Creu geiriau sillafu       Grid sillafu i,u neu y       Adnabod synau

Tasg Geiriadur Gomer        Didoli dwsin a mwy    Geiriau sillafu   Gwirio sillafu    Taflenni llawysgrifen Glas     Taflenni llawysgrifen Melyn    Taflenni llawysgrifen Pinc            Ymarfer Sillafu a Llawysgrifen Geiriau aml-ddefnydd Cam 1           Ymarfer Sillafu a Llawysgrifen Geiriau aml-ddefnydd Cam 2           Ymarfer Sillafu a Llawysgrifen Geiriau aml-ddefnydd Cam 3         Ymarfer Sillafu a Llawysgrifen Geiriau aml-ddefnydd Cam 4

Gramadeg

Blwyddyn 3 a 4 / 5 a 6

 1. Yr Wyddor    Atlanodi       Cymariaethau      Ditectif Geiriadur      Treiglad meddal    Idiomau cymraeg

Cyfnod Sylfaen

Cardiau_fflach    Darllen a deall     ymarfer-llawysgrifen

Amrywiol

Addurn botanegol i ddla yr haul

Addurno’r wyddor

Brownis gofodwyr 19560au

Celf Lego

Celf Picsel Pwyth croes natur

Cerdd acrostig

Chwilair

Gwasgu Blodau

Gwehydda natur

Peintio cerrig crynion

Stribed comig

Taith natur

Bleddyn Blaidd

Cyfres Wyt ti’n gwybod? Ar y fferm  Ar y fferm – Gallu 1   Cardiau Ar y fferm

Cyfres Wyt ti’n gwybod? Yn y jyngl Yn y jyngl – Gallu 1  Cardiau yn y jyngl

Gwersi a Thaflenni gwaithScreen Shot 2020-04-21 at 22.11.30

Taflenni Gwaith Mathemateg

Pecyn Mathemateg Derbyn

Pecyn Mathemateg Blwyddyn 1 a 2

Pecyn Mathemateg Blwyddyn 3

Pecyn Mathemateg Blwyddyn 4

Pecyn Mathemateg Blwyddyn 5

Pecyn Mathemateg Blwyddyn 6


Taflenni Gwaith Amrywiol 

Meithrin      Llyfr Sbwriel Sbango   Gweithgareddau 1     Meithrin (b)

Dosbarth Derbyn (a)     Dosbarth Derbyn (b)

Blwyddyn 1 (a)        Bl. 1 (b)      Blwyddyn 1 (c)                                  Screen Shot 2020-05-17 at 22.27.39

Blwyddyn 2 (a)       Bl. 2 (b)     Blwyddyn 2 (c)

Hoff hobi   Trac rasio  Heriau amser  Planedau Lefel 1  Planedau Lefel 2  Planedau Lefel 3  Templed mwgwd

Blwyddyn 3 (a)       Stori Clustiau March  Bl.3 (b)     Blwyddyn 3 (c)     Blwyddyn 3 (Ch)

Blwyddyn 4 (a)       Blwyddyn 4 (b)     Blwyddyn 4 (c)     Blwyddyn 4 (Ch)

Blwyddyn 5 (a)       Blwyddyn 5 (b)     Blwyddyn 5 (c)     Blwyddyn 5 (Ch)

Blwyddyn 6 (a)       Blwyddyn 6 (b)     Blwyddyn 6 (c)     Blwyddyn 6 (Ch)


Taflenni Iaith Uned Dan 5

Fframiau Ysgrifennu     Taflenni Iaith     Taflenni Iaith2    Rhif yr Wythnos     Iaith3     Newid o 20c     LLiwio Poeth ac Oer

Llysiau a Ffrwythau     Darllen Geirfa Aml ddefnydd     Cerdd yr Wythnos     Bili Broga


 

Taflenni Gwaith Mathemateg Uned Dan 5

Tynnu o fewn 10     Tynnu o fewn 5     Arian1    Arian2     Un yn llai    cyfri gwrthrychau   Numicon

Beth yw’r cyfanswm?   Numicon 2    Bondiau Rhif


Taflenni Gwaith Iaith Blwyddyn 1 a 2

Treiglo     Priflythrennau a llythrennau bach     Ffurfio Llythrennau    Berfau 1    sillafu geiriau 

Sgiliau Geiriadur     Misoedd y Flwyddyn   Llythrennau Dwbl      Llawysgrifen1      Ansoddeiriau     Geiriadur

Geiriau sy’n odli     Idiomau     Hwn neu hon     Grid llythrennau     Yr Wyddor     Enwi eitemau     Dyddiadur Wythnos

Chwilair misoedd y flwyddyn   cysyllteiriau     cymariaethau      cyfarwyddiadau     croesair     cracio’r côd  Llythrennau coll

Misoedd y flwyddyn 2     Dyddiau’r wythnos

Darllen a Deall- Ditectif Geiriau

Cyfres Wyt ti’n gwybod? Deinosoriaid di-ri Deinosoriaid di-ri – Gallu 1  Deinosoriaid di-ri – Gallu 2  Deinosoriaid di-ri – Gallu 3

Ysgrifennu cyfarwyddiadau creu gem

Creu rhestr ysgol

Geiriau gwrthgyferbyniol

Geiriau aml-ddefnydd Cymraeg

Mat Geiriau 100 gair cyntaf    Geiriau Aml-ddefnydd     Geiriau Aml-uchel    Geiriau Sillafu 


Taflennni Gwaith Mathemateg Blwyddyn 1 a 2

waliau adio     Arian poced 2     Tabl 3     Tabl 2 a 3   Siôp Ffrwythau    Siôp Deganau     Odrifau ac Eilrifau     Neidio 10 a 1   Lluosi a lliwio 

Arian 1     Lluosi Rygbi     Arian 2     Gwir neu Gau     Gwir neu Gau 2     Amser 1     Ffracsiynau     Datrys Problemau     Datrys Problemau Arian

Datrys Problemau Adar     Arian 3     Croesair     Arian 4     Cod Cudd     Arian 5     Amser 2     Adio a Thynnu    bondiau 10 a 100      10 yn fwy a llai


Gwersi Iaith

Screen Shot 2020-04-21 at 22.31.49

Darllen a Deall- Ditectif Geiriau     Adnoddau Darllen a Deall/Ysgrifennu estynedig Saesneg 

Gwers ysgrifennu cerddi

Gwers ysgrifennu dyddiadur

Gwers ysgrifennu llythyr personol

Gwers ysgrifennu adroddiad

Gwers ysgrifennu portread

Gwers ysgrifennu strori

Gwers ysgrifennu llythyr ffurfiol

Gwers ysgrifennu erthygl

Gwers Gofyn Cwestiwn

Gwers Cyfweliad

Gwers Berfau Gorffennol Afreolaidd

Gwers Berfau

Gwers Paragraffu

Gwers Treiglad llaes

Gwers Treiglad Meddal

Gwers Treiglad Trwynol


Screen Shot 2020-04-22 at 08.37.03  Screen Shot 2020-04-22 at 08.36.53