Postman with envelope and e-mail signpdf icon

Trosolwg Cwricwlwm Ysgol y Dderwen

Neges gan yr Awdurdod Addysg Lleol

Her Ysgolion Actif

Casglu Data- Neges gan Lywodraeth Cymru

Cyngor COVID-19 1

Cyngor COVID-19 Pryd i dderbyn prawf?

Asesiad Risg Unigol

Canllaw dychwelyd i’r ysgol Medi 2020

Llythyr gan y Cyfarwyddwr 10.7.20

Llythyr gan y cyfarwyddwr 1.5.20

Gwasanaeth Cwnsela /Counselling Service

Camau e-ddysgu Ysgol y Dderwen

Cefnogi eich Plentyn tra bod yr ysgol ar gau

Dulliau Cyfarthrebu /Coronafeirws

Gwybodaeth ddiweddaraf am Coronafeirws (COVID-19)

Datganiad gan y cyfarwyddwr

Llythyr Salwch

Llythyr Ionawr 2020

Llythyr Rhagfyr 2019

Manylion llwytho App yr Ysgol

Llythyr Tymor yr Hydref 2019

Llythyr Presenoldeb / Attendance Letter

Negeseuon Hysbysu Newydd yr Ysgol

Hysbysiad a Pholisi Preifatrwydd Data

Diogelwch ar-lein

Llythyr Prydau Ysgol am Ddim

Gwefannau Cymdeithasol

Dwymyn Goch / Scarlet Fever

Poster Prydau Ysgol am Ddim Hydref 

Llythyr Presenoldeb yr awdurdod

Grant Gwisg Ysgol 

Prydau Ysgol Am Ddim

Datganiad Grant Datblygu Disgyblion 2020/ Pupil Development Grant Statement 2020