Screenshot 2021-11-16 at 14.51.54Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2020-21

Cais i wasanaethu fel rhiant lywodraethwr

Mae aelodau’r Corff Llywodraethol yn adlewyrchu trawsdoriad y gymuned leol. Mae’r
Cadeirydd yn cael ei ethol ar ddechrau pob blwyddyn academaidd newydd.

Mae’r llywodraethwyr yn gyfrifol am reoli polisïau’r Awdurdod Addysg a deddfwriaeth ysgolion
y wlad. Yn dilyn rheolau Rheoli Ysgolion Lleol mae gan y Bwrdd Llywodraethol gyfrifoldebau
sy’n debyg i Fwrdd Cyfarwyddwyr ym myd busnes.

Mae’r Corff Llywodraethol yn cyfarfod unwaith bob tymor. Mae’r Pennaeth yn paratoi adroddiadau manwl i’w trafod gan y Corff
Llywodraethol. Mae’r adroddiadau yma’n cynnwys gwybodaeth am gynnydd disgyblion,
datblygiadau cwricwlaidd, materion staffio ac ati.

 Mynediad i gwmwl y llywodraethwyr  Screenshot 2019-11-11 at 15.39.41

Screen Shot 2018-02-28 at 13.05.53Holiadur

 

 

Screen Shot 2015-03-19 at 14.46.40          Screen Shot 2016-05-17 at 12.11.01     Screen Shot 2016-06-13 at 21.42.18


 

Cais Llywodraethwyr


Llywodraethwyr Ysgol y Dderwen

Enw                                           Cynrychioli                        Tymor yn Gorffen

Mr. H. Roderick                        Cymuned                                 09.02.20

Mr. G. Dyfri-Jones   (c)           Cymuned                                15.11.20

Mrs. L. Thomas                        Cymuned                                15.03.18

Parch. Beti Wyn James           Cymuned                                11.11.20

Mr. D.W Evans                         Pennaeth

Parch.T.Defis                             A.A.Ll                                      23.09.20

Mr. G.O. Jones                          A.A.Ll                                      23.09.20 (swyddog amddiffyn plant)

Cyng. P.H. Griffiths                 A.A.Ll                                      23.09.20

Mr. G. Wynne                           A.A.Ll                                      03.10.20

Dr.I. Matthews                         A.A.Ll                                      16.01.20

Dr. D. Bowen                            Rhieni                                      01.12.17

Mrs. A Davies                           Rhieni                                       31.10.20

Mrs. V. Humphries                 Rhieni                                       10.03.19

Mrs. S. McCue                           Rhieni                                      11.11.20

Mrs. M. Evans                           Rhieni                                      04.11.20

Mrs. Ll. Dyfri-Jones                Athrawon                                  23.09.20

Mrs. E. Edwards                       Athrawon                                  12.03.20

Mr. G.V. Jenkins Staff             Staff                                             17.02.20