Gweledigaeth TGCh Ysgol y Dderwen:        Mae TGCh yn datgloi’r gorffennol, cefnogi’r presennol ac yn agor y drws i fyd technolegol yfory

gweledigaeth2

Yn Ysgol y Dderwen, rydym o’r farn bod ein disgyblion yn elwa’n sylweddol o ddefnyddio technolegau gwybodaeth a chyfathrebu. Bydd cydnabod yr her a wynebir o ran e-ddiogelwch, a chynllunio yn unol â hynny, yn help i sicrhau y defnyddir cysylltiadau electronig yn briodol, yn effeithiol, yn ddiogel ac yn gadarnhaol.

Mae’r cysylltiadau isod yn gymorth wrth i ni ddiogelu ein disgyblion ar-lein.

Screenshot 2019-05-20 at 11.46.08   Screenshot 2019-05-20 at 11.48.58  Screen shot 2014-10-08 at 20.35.53          Screen shot 2014-10-08 at 20.40.55          Screen shot 2014-10-08 at 21.23.04          Screen Shot 2014-10-14 at 10.10.37