Gwaith Cartref ‘Cyswllt Cartref-Ysgol’

Manylion i’w cyflwyno’n dymhorol

Addysg Gorfforol  – Dydd Llun
Disgyblion i ddod i’r ysgol mewn tracwisg, crys llys a ‘thrainers’, gyda siorts mewn bag i newid ar gyfer y wers.
Mae crysau llys ar gael i’w prynu o swyddfa’r ysgol am bris o £5 – meintiau 3-4 oed, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.

Labelu dillad
Taer erfynir arnoch i labelu holl ddillad eich plentyn.

 

Deri, Miri, Morus
Mae tri cymeriad yn byw o fewn yr uned. Yng nghwrs eu cyfnod gyda ni yn yr uned bydd cyfle gan eich plentyn i ddod ac un o’r cymeriadau hyn adref gyda nhw am y penwythnos. Mae gan bob cymeriad fag a llyfr i gofnodi beth y bu’n ei wneud gyda’ch plentyn dros ei benwythnos gyda chi. Gofynnwn yn caredig i chi ddychwelyd y cymeriadau ar fore Dydd Llun.

YYD-42     YYD-133      YYD-250

Gweithgareddau Deri Drio Uned dan 5 

Gwefannau Defnyddiol ar gyfer plant y Cyfnod Sylfaen

S4C Clic Cyw (www.s4c.cymru/clic)

 

Cyw (cyw.cymru)

 

Pentre Bach 1 https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/pentrebach/preloader-pentrebach.html

 

Pentre Bach 2 https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2011-12/pentrebach2/cym/index.html

 

Twinkl (adnoddau dysgu) https://www.twinkl.co.uk/

 

Dysgu gyda Sam https://www.dysgugydasam.co.uk/adnoddau.html
Amser stori Atebol (YouTube)
Cyw-S4c (YouTube) www.youtube.com
Ribidirês http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2008-09/music/ribidres/ribidires.html
Rimbojam https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2008-09/music/rimbojam/rimbojam.html
Caneuon a rhigymau http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/music/ogd/index.html

 

Blwyddyn 1 a 2:

 

Ditectif Geiriau http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/ditectif-geiriau/

 

Hwb https://hwb.gov.wales/

 

BBC Cymru Dysgu https://www.bbc.co.uk/cymru/dysgu/